Månadens fågel – Näktergalen


NÄKTERGAL – LUSCINIA LUSCINIA

Näktergalen tillhör familjen flugsnappare. Den är känd för hanens karateritiska sång nattetid.
Näktergalen är en flyttfågel som i Sverige förekommer
Upp till Mälardalen och utmed Östersjökusten till södra Västerbotten.
De trivs i snåriga och fuktiga miljöer som skuggiga lövskogar eller strandnära skogar, men även i parker och trädgårdar.
Den sjunger mest frekvent om natten men även mornar och kvällar. Då äggen, fem stycken, lagts och kläckts upphör hanens sång. Det är kring midsommar.
Födan består av insekter, spindlar och bär.
Namnet näktergal kan härledas till tyskans nacht = natt och förr kallades sjunga för gala.
Näktergalen är Ölands landskapsdjur och landskapsfågel.

K.G Ossian-Nilsson skaldade i dikten ”Helsingborg”:

Ty ägde jag mitt fria val,
jag lefde här och dog
och blefve se´n en näktergal,
som sjöng i Pålsjö skog.