Månadens objekt

 • Månandens fågel – Knölsvan

  KNÖLSVAN – CYGNUS OLOR Knölsvanen är en stor andfågel som förekommer både i Europa, Asien, Nordamerika och Australien. En vuxen knölsvan kan ha ett vingspann på drygt två meter. Den väger kring tolv kilo och hör till de tyngsta fåglar som kan flyga. Man har funnit 13000 år gamla fossil av knölsvan i ett område […]

  Månadens fågel – Tamgås

  Tamgåsen är en domesticerad form av gäss och finns i stora delar av världen. Det finns arkeologiska fynd från Egypten som visar att tamgäss förekom för 4000 år sedan. Tamgåsen har ofta en dräkt som går i grått, brunt och vitt. Tamgåsen hålls för ägg, dun och kött. I Frankrike används de även för att […]

  Månadens fågel – Näktergalen

  NÄKTERGAL – LUSCINIA LUSCINIA Näktergalen tillhör familjen flugsnappare. Den är känd för hanens karateritiska sång nattetid. Näktergalen är en flyttfågel som i Sverige förekommer Upp till Mälardalen och utmed Östersjökusten till södra Västerbotten. De trivs i snåriga och fuktiga miljöer som skuggiga lövskogar eller strandnära skogar, men även i parker och trädgårdar. Den sjunger mest […]

  Månadens objekt – Bläck

  Det äldsta bläcket användes i Kina och Egypten redan 2600 f Kr. Det  framställdes genom att man blandade sot och lim i vatten. Ett mera beständigt bläck uppfanns på 200-talet f Kr. Det bläck som används ännu idag var av typ järngallusbläck. Det är en lösning av garvämnen, järnsalt. oorganisk syra och ett färgämne. Järngallusbläck […]

  Månadens objekt – Bokstavstavla

  En bokstavstavla från tidigt 1900-tal. Bokstäverna kunde placeras på hyllan och på så vis kunde hemläxan i stavning redovisas. All undervisning skedde framifrån och eleverna fick gå fram till väggen bakom katedern och visa vad de kunde. Alla i klassen kunde se resultatet samtidigt. Med detta system så sparades krita. Bokstäverna kunde användas om och […]

  Månadens objekt – Martin Luthers lilla katekes

    Martin Luthers lilla katekes skrevs av Martin Luther (1483-1546), tysk präst, och publicerades 1529. Den skrevs efter att Luther varit uti i byarna och noterat den stora okunskap som fanns kring den kristna läran. Boken innehåller ett förord och fem huvudstycken. Dessa handlar om Tio Guds bud, Trosbekännelsen, Herrens bön (Fader vår), Dopet och […]

  Månadens objekt – Handskrivning

  Handskrivning eller som man oftast säger ”välskrivning” var mycket viktig i skolundervisningen förr. I undervisningsplanen för rikets folkskolor 1919 understrykes vikten av välskrivning. Eleverna skulle lära sig hålla pennan och handen rätt. Från och med andra terminen i första klass skulle barnen lära sig skriva på korrekt vis. 1930 anordnades i Göteborg fortbildningskurs i svenska […]

  Månadens objekt – Multiplikationstabellen

  Multiplikationstabellen är en tabell med uppställning som oftast endast omfattar de tio eller tolv första positiva heltalens multiplar av varandra. Tabellen blir då 10×10 eller 12×12 celler stor och varje rad kolumn representerar ett av ovan nämnda tal. Varje enskild cell motsvarar den produkt som erhålls vid multiplikation av kolumntalet och radtalet där cellen ligger. […]

  Månadens objekt – Psalmodikon

  Ett psalmodikon är ett musikinstrument som utgörs av en långsmal resonanslåda med en till tre strängar spända över en greppbräda mellan ett strängstall och en snäcka. Instrumentet började användas i Danmark under 1820-talet och spreds sedan till övriga Norden och Baltikum. Psalmodikon användes i fattiga församlingar i stället för orgel. Det var populärt vid husandakter […]

  Månadens objekt – Stenknäck

  STENKNÄCK – COCCOTHRAUSTES COCCOTRAUSTES Stenknäcken – Helsingborgs kommunfågel – är en stor fink med kraftig näbb. I Sverige förekommer den mest i de södra delarna och att från ha varit ganska sällsynt ökar den nu i antal. Boet byggs i en klyka mellan några grenar, oftast högt upp i ett lövträd. Det är fodrat med […]

  Månadens objekt – Glasplåtar för Lanterna Magica / Scioptikon

  Redan på 1600-talet, innan fotografikonsten uppfanns, introducerades glasplåtar för att visas i Laterna Magica eller skioptikon. Man målade bilder på glasplåtar som sedan belystes och kunde visas på en vägg eller duk, Ofta var det sagor för barn eller religiösa motiv, Andvändningen av dessa glasplåtar varade in på 1950-talet men sedan började intresset avta. På […]

  Månadens objekt – Fossil

  Fossil kommer av latinets fossus som betyder uppgrävd. Det är djur- eller växter som bevarats i sediment eller sedimentära bergarter. Fossilbildning eller förstening är en fysikaliskkemisk omvandling av material. De äldsta fossilen på jorden är cirka 3,9 miljarder år och är lämningar efter bakterier, som levde under jordens barndom. För att kunna avgöra hur gammalt […]

  Månadens objekt – Passare

  Passare används för att rita cirklar med men kan även användas för att mäta avstånd På bilden ses en passare som användes för dåtidens ”svarta tavla”. En sugpropp stabiliserade passaren på tavlan och så ritade man med en tavelkrita. Kuriosa: Passare fanns på Östtysklands flagga. Östtysklands statsvapen formgavs 1955 och från den 1 oktober 1959 […]

  Månadens objekt – Skolplanschen

  Alla som gått i skolan före den audio-visuella explosionen minns med glädje skolplanscherna. De väckte fantasin, var vackra konstverk och gav kunskap. Till en början importerades skolplanscher från Tyskland där produktionen startade för över 150 år sedan. Gleerups förlag importerade och sålde planscherna till svenska skolor. Skolplanschen var långt in på 1960-talet ett vanligt pedagogiskt […]

  Månadens objekt – Spetsglas

  Skolhälsovården tog verkligen hand om barnens hälsa. Förutom att väga och mäta barnen så togs en delprover. För att testa urinen så användes ett så kallat spetsglas. Urin hälldes genom filterpapper ned i ett glas med salpetersyra. Fanns det äggvita i urinen sågs ett vitt skikt vid gränsen mellan syra och urin. Metoden användes till […]

  Månadens Objekt – Helsingborgs skolbänk

  Den så kallade Helsingborgsbänken konstruerades av förste läraren på Gustav Adolfs skolan P. J. Norén. Den infördes på GA skolan år 1900. Leverantörer har varit dels Helsingborgs träförädlingsaktiebolag och dels av Boxholms snickerifabriksaktiebolag. Helsingborgsbänken var mycket noga utformad för att vara idealisk ur alla synvinklar. Den hade pendelsits dvs. sitsen var rörlig i olika vinklar. […]

  Månadens objekt – Flanellograf

  Flanellografen är en filtklädd skiva som man kan fästa bilder med baksida av sandpapper på. På bildernas baksida finns sandpapper så att de lätt kan fästas och tas bort från plattan. Den användes flitigt under 60- och 70-talet i alla ämnen.

  Månadens objekt – Elev- och lärarinformation

  På Skolmuseet har vi nu plockat fram intressanta kataloger för allmänna studier. Vi har kataloger från skolorna: Flickläroverket (!929-63), Försökskolan på Wieselgren (1960-62), Olympia (1964-81), Handels (1904-29, 1933-36), Lundbergs (1903-34, 1943), Praktiska mellanskolan (1948, 1952-1963), Hbg:s allmänna läroverk (1930-32, 1944-45, 1955, 1957, 1959), Yrkesskolan (1922-32, 1943-65, 1969-71), Folkskoleseminariet (1947-35), Högre elementärskolan för flickor (1903-05, 1942-44). […]

  Månadens objekt – Matlåda

  MATLÅDA FRÅN 1890-TALET Skolbarnen hade själv mat med sig till skolan innan skolbespisning infördes. I Helsingborg kunde elever få mat genom skolan redan 1846 men det blev mer allmänt efter 1946. Gamla dagars matlåda innehöll en flaska för dryck, oftast mjölk, samt bröd och en bit fläsk inslaget i tidningspapper. Smörgåsar förekom också och kunde […]

  Månadens objekt – Slöjd

  ”ÄRA VARE GUD I HÖJDEN DETTA HAR JAG GJORT I SLÖJDEN!” Skolämnet slöjd är unikt för Norden och har sedan 1800-talets slut varit en viktig del av den svenska skolundervisningen. Ämnet har fostrat både goda husmödrar och skickliga kirurger samt utvecklat känslan för färg och form. De alster eleverna fick göra var knutna till undervisningen. […]

  Månadens objekt – Spottkopp

  Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet grasserade olika svåra sjukdomar bland annat tuberkulos – tbc. – som gjorde att den sjuke hostade upp slem och blod. Detta spottades ut på golvet. År 1900 beslöts att varje skolsal skulle utrustas med en spottkopp som de sjuka barnen kunde spotta i. Det var lärarens uppgift […]

  Månadens objekt – Broderi

  Förstygn Förstygn användes vid rynkning, strumpstoppning och som prydnadssöm. Efterstygn Användes innan maskinsömmen kom för att sy ihop två sidor. Kaststygn Kaststygn användes då man sydde ihop två fållade kanter. Används även då man syr ihop en kantspets på ett tyg Korsstygn (korssöm) Ett av våra äldst bevarade borderistygn. Redan 1475 finns den s.k Fogdöbonaden […]

  Månadens objekt – Skolaga

  I Sverige fick en lärare straffa en elev genom slag ända fram till den 1 januari 1958 då folkskolestadgan förbjöd detta. Vid bestraffning användes en rotting – en tunn gren från växten bambu. Ofta slog läraren med rottingen på handens insida eller på framsträckta fingrar. Detta kallades handplagg.

  Månadens objekt – Blyertspenna

  Blyertspenna, eller rättare grafitpenna, är världens troligen billigaste och bästa skriv- och tecknings-redskap. Ordet kommer från tyskans Bleiertz (blymalm). Innan blyertspennan uppfanns var det vanligt med bly- eller silverstift som skrivredskap. Den första grafiten upptäcktes i Cumberland i norra England i mitten av 1500-talet men den räckte inte för en större marknad. I Tyskland uppfanns […]

  Månadens objekt – Klädnypa

  KLÄDNYPA – TVÄTTKLÄMMA Klädnypa – klyka, klypa, klämma, klädklämma – är en anordning för att fästa tvätt på en torklina eller liknande. Den första versionen av klädnypan uppfanns av medlemmar i Shakersekten – en frikyrklig sekt i England från 1716 – och introducerades på 1800-talet.   Den var svarvad eller utsågad i ett enda stycke […]

  Månadens objekt – Kantarell och Snöbollschampinjon

   KANTARELL – CANTHARELLUS CIBARIUS  Kantarell är en ätlig svamp som växer i löv- och barrskog. Med sitt karakteristiska utseende är den näst intill omöjlig att förväxla med någon giftig svamp. Den är den mest populära svampen bland amatörplockare. Arten är allmän upp till mellersta Sverige men den kan finnas sparsamt i fjällbjörksregionen. I flera länder […]

  Månadens objekt – Stereoskop

  Stereoskop är en apparat där man kan se djup i bilden. Genom att bilderna är något olika kan man genom binokulärt seende, seende med två ögon, få en illusion av djup. Den enklaste formen av stereoskop är en anordning som håller bildparet på lagom avstånd, med tillräckligt ljus på bilderna, och ibland en skiljevägg som […]

  Månadens objekt – Strykjärn

  Strykjärn används för att göra kläder släta efter tvätt. Innan det fanns elektricitet användes ett strykjärn av gjuten mässing med ett ihåligt inre. Man värmde ett lod eller lade in glödande kol genom facket längst bak på järnet. Värmen spred sig över bottenytan och man kunde stryka sina kläder. Den här sortens strykjärn har funnits […]

  Månadens objekt – Herbarium

  Ordet herbarium inbegriper substantivet herba = ört. Herbarium är en samling av pressade växter eller växtdelar, som används för studier i botanik. Alla uppgifter om när och var växten samlats in, växtbeskrivning och beskrivning av omgivningen där den växte antecknas på papperet. Alltsedan Linnés ( 1707 – 1778) dagar och fram till ca 1950, var […]

  Månadens objekt – Magdeburgska halvkloten

  De magdeburgska halvkloten bevisar vilken stor kraft vaccum har. 1650 utformade den tyske forskaren och borgmästaren i Magdeburg Otto von Guericke de magdeburgska halvkloten. Kloten sattes ihop och luften pumpades ut. För att bevisa kraften anordnades den 8 maj 1654 en demonstration i Regensburg. Trettio hästar, femton på var sida drog i var sin sida […]