Månadens objekt – Elev- och lärarinformation

Glad Påsk 2014 006

På Skolmuseet har vi nu plockat fram intressanta kataloger för allmänna studier. Vi har kataloger från skolorna: Flickläroverket (!929-63), Försökskolan på Wieselgren (1960-62), Olympia (1964-81), Handels (1904-29, 1933-36), Lundbergs (1903-34, 1943), Praktiska mellanskolan (1948, 1952-1963), Hbg:s allmänna läroverk (1930-32, 1944-45, 1955, 1957, 1959), Yrkesskolan (1922-32, 1943-65, 1969-71), Folkskoleseminariet (1947-35), Högre elementärskolan för flickor (1903-05, 1942-44).
Här kan man läsa namnen klass för klass samt alla på skolan undervisande lärare och mycket annat. Välkomna in och ta del av det hela.

Glad Påsk 2014 003