Månadens objekt – Flanellograf

flanell och konvaljer 004

Flanellografen är en filtklädd skiva som man kan fästa bilder med baksida av sandpapper på.
På bildernas baksida finns sandpapper så att de lätt kan fästas och tas bort från plattan.
Den användes flitigt under 60- och 70-talet i alla ämnen.

flanell och konvaljer 002