Månadens Objekt – Helsingborgs skolbänk

Skolmuseet 006

Den så kallade Helsingborgsbänken konstruerades av förste läraren på Gustav Adolfs skolan P. J. Norén. Den infördes på GA skolan år 1900. Leverantörer har varit dels Helsingborgs träförädlingsaktiebolag och dels av Boxholms snickerifabriksaktiebolag.
Helsingborgsbänken var mycket noga utformad för att vara idealisk ur alla synvinklar. Den hade pendelsits dvs. sitsen var rörlig i olika vinklar. Norén strävade även efter en fullständigt jämn bordyta. Inga uppstående gångjärnsryggar eller bläckhornslock finns. Bläckhornslocket är skjutbart över bordets bakre kant.
Bänklocket var försett med två spärrhakar på undersidan för att locket ska kunna stå öppet av sig själv. Man hade även på lockets undersida satt gummidynor för att förhindra en smäll då locket lades ner.
Hvarje bänkplats äger sitt särskilda ryggstöd i syfte att i möjligaste mån isolera hvarje barn från dess granne. Ryggstödet var utformat efter alla konstens regler för att passa barnets rygg.
Bänken saknade även bänkgolf. I dagens ( år 1900) skolhus bör ingen fara för golvdrag förefinnas. Frånvaro av bänkgolv underlättade ju den dagliga städningen och minskade bänkens tyngd.
Bänkens konstruktion i sin helhet åsyftar att bereda barnen en god läsställning.