Månadens objekt – Herbarium

HerbariumOrdet herbarium inbegriper substantivet herba = ört.
Herbarium är en samling av pressade växter eller växtdelar, som används för studier i botanik.
Alla uppgifter om när och var växten samlats in, växtbeskrivning och beskrivning av omgivningen där den växte antecknas på papperet.
Alltsedan Linnés ( 1707 – 1778) dagar och fram till ca 1950, var växtsamlin en av hörnstenarna inom biologi -undervisningen. Såväl på läroverkens som på universitet och högskolor. Det önskade antal växter, som skulle insamlas under en sommarsäsong kunde variera, men uppgick i allmänhet till ett par hundra olika arter. För många var herbarieredovisningen på hösten ett hot, vars skugga vilade tung över sommarlovet. Vid herbarieredovisningarna hände det ibland att okända växter kunde noteras.
Växterna lade plant mellan papper med hög uppsugningsförmåga. Därefter lades de i en växtpress. När växten torkat helt togs den ur pressen och limmades upp på ett papper.
Värdens första herbarium skapades av Luca Ghini 1544 i Pisa, Italien. Det var även han som kom på hur man konserverar växter.
Nordens äldsta herbarium finns troligen på universitetet i Lund och har påskriften ”Herbarium vivum de anno 1610”.