Månadens objekt – Magdeburgska halvkloten

texter för hemsida 001De magdeburgska halvkloten bevisar vilken stor kraft vaccum har.
1650 utformade den tyske forskaren och borgmästaren i Magdeburg Otto von Guericke de magdeburgska halvkloten. Kloten sattes ihop och luften pumpades ut. För att bevisa kraften anordnades den 8 maj 1654 en demonstration i Regensburg. Trettio hästar, femton på var sida drog i var sin sida men kloten gick inte att dela. Först när luft pumpades in kunde kloten delas.
1656 utfördes en ny demonstration i Magdeburg med sexton hästar, åtta på var sida.
Idag kan vi bland annat konstatera vaccumets kraft då en glasburk med lock ska öppnas. ”klicket” som hörs är då luft kommer in. Vaccumförpackningar används idag på många områden inte minst inom livsmedelssidan.