Månadens objekt – Matlåda

matlåda 001
MATLÅDA FRÅN 1890-TALET

Skolbarnen hade själv mat med sig till skolan innan skolbespisning infördes. I Helsingborg kunde elever få mat genom skolan redan 1846 men det blev mer allmänt efter 1946.
Gamla dagars matlåda innehöll en flaska för dryck, oftast mjölk, samt bröd och en bit fläsk inslaget i tidningspapper. Smörgåsar förekom också och kunde vara så kallade ”runtenommadar”, det vill säga att de var ihoplagda två och två. Pålägg kunde vara stekflott med kall, skivad potatis.