Månadens objekt – Multiplikationstabellen

Multiplikationstabell
Multiplikationstabellen är en tabell med uppställning som oftast endast omfattar de tio eller tolv första positiva heltalens multiplar av varandra. Tabellen blir då 10×10 eller 12×12 celler stor och varje rad kolumn representerar ett av ovan nämnda tal. Varje enskild cell motsvarar den produkt som erhålls vid multiplikation av kolumntalet och radtalet där cellen ligger.
Man kan se tabellen som en ”lathund” vid multiplikation. Många av oss har tvingats lära tabellen 12×12 utantill. Det var tufft men troligen mycket nyttigt inte enbart för att lätt kunna räkna i huvudet utan även för att träna vår minnesfunktion.

Kommentarer inaktiverade.