Månadens objekt – Psalmodikon

psalmodikon 001
Ett psalmodikon är ett musikinstrument som utgörs av en långsmal resonanslåda med en till tre strängar spända över en greppbräda mellan ett strängstall och en snäcka.
Instrumentet började användas i Danmark under 1820-talet och spreds sedan till övriga Norden och Baltikum. Psalmodikon användes i fattiga församlingar i stället för orgel. Det var populärt vid husandakter i hemmen, bland kringresande predikanter och i skolor.

Kommentarer inaktiverade.