Månadens objekt – Skolaga

RottingI Sverige fick en lärare straffa en elev genom slag ända fram till den 1 januari 1958 då folkskolestadgan förbjöd detta.
Vid bestraffning användes en rotting – en tunn gren från växten bambu. Ofta slog läraren med rottingen på handens insida eller på framsträckta fingrar. Detta kallades handplagg.