Månadens objekt – Skolplanschen

Alla som gått i skolan före den audio-visuella explosionen minns med glädje skolplanscherna. De väckte fantasin, var vackra konstverk och gav kunskap.
Till en början importerades skolplanscher från Tyskland där produktionen startade för över 150 år sedan. Gleerups förlag importerade och sålde planscherna till svenska skolor.
Skolplanschen var långt in på 1960-talet ett vanligt pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Planscherna omfattade i stort sett alla skolämnen.

Bokförlaget Norstedt & Söner startade omkring 1890 tillverkning av svenska planscher. Efterfrågan var stor och bland konstnärerna kan nämnas Bruno Liljefors, Nils Kreuger, Julius Kronberg och Olle Hjortzberg. Alla mycket skickliga bildkonstnärer.

Idag ger skolplanscherna en god bild av livet kring förra sekelskiftet men även något om den pedagogik som användes i undervisningen.