Månadens objekt – Spetsglas

Spetsglas 001, redig

Skolhälsovården tog verkligen hand om barnens hälsa.
Förutom att väga och mäta barnen så togs en delprover. För att testa urinen så användes ett så kallat spetsglas.
Urin hälldes genom filterpapper ned i ett glas med salpetersyra. Fanns det äggvita i urinen sågs ett vitt skikt vid gränsen mellan syra och urin.
Metoden användes till mitten av 1950-talet.