Månadens objekt – Spottkopp

spottkopp 002

Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet grasserade olika svåra sjukdomar bland annat tuberkulos – tbc. – som gjorde att den sjuke hostade upp slem och blod. Detta spottades ut på golvet.
År 1900 beslöts att varje skolsal skulle utrustas med en spottkopp som de sjuka barnen kunde spotta i. Det var lärarens uppgift att tömma spottkoppen.

Kommentarer inaktiverade.