Månadens objekt – Stereoskop

Stereoskop

Stereoskop är en apparat där man kan se djup i bilden. Genom att bilderna är något olika kan man genom binokulärt seende, seende med två ögon, få en illusion av djup.

Den enklaste formen av stereoskop är en anordning som håller bildparet på lagom avstånd, med tillräckligt ljus på bilderna, och ibland en skiljevägg som gör att man inte kan korsa blicken.

Metoden uppfanns av Charles Wheatstone 1840. Stereobilder används inom fotografi och film.

Det mest använda stereofotografisystemet är Sawyer´s Viewmaster, som forfarande kan köpas i leksaksaffärer. I detta ”tittskåp” kan stereobilder, d.v.s bilder som ger djupverkan betraktas. Olika runda bildskivor finns att köpa, främst med motiv av sagobilds- och turistkaraktär.