Månandens fågel – Knölsvan

KNÖLSVAN – CYGNUS OLOR
Knölsvanen är en stor andfågel som förekommer både
i Europa, Asien, Nordamerika och Australien. En vuxen
knölsvan kan ha ett vingspann på drygt två meter.
Den väger kring tolv kilo och hör till de tyngsta fåglar
som kan flyga.
Man har funnit 13000 år gamla fossil av knölsvan i ett
område från Irland till Portugal, Italien och Frankrike. I
Sverige förekommer knölsvanen runt kusterna och i
vassrika sjöar från Skåne till mellersta Norrland. I
söder är de stannfåglar och längs norrlandskusten
flyttar de söderut.
Knölsvanen bygger bo av vass på vassbäddar, bankar
och på öar. Samma par häckar på samma plats år efter
år. Den lägger fem till nio grågröna ägg. De skyddar
sitt revir noga och kan attackera människor om de
kommer för nära.
De äter vattenväxter som de ”betar” från sjöbottnen
och som de når med sina långa halsar.
Knölsvanen är Östergötlands landskapsdjur och
Danmarks nationalfågel

LEGEND
En gammal legend berättar att knölsvanen lever sitt
liv i stumhet men vid dödsögonblicket utbrister i en
hjärtskärande vacker sång. Denna historia är
ursprunget till begreppet svanesång.