Om

 

Planer på ett skolmuseum i Helsingborg fanns redan under 1800-talet. De förverkligades dock först 1985 då ett permanent museum kunde öppnas i Östra Skolan, byggd 1866, för övrigt den första egentliga folkskolebyggnaden i staden. Helsingborgs Skolmuseum förvaltas av Helsingborgs Skolmuseiförening, en helt ideell organisation vars syfte är att samla och ställa ut föremål och urkunder, som belyser folkskole-väsendet och dess utveckling från gångna tider fram till våra dagar. Tonvikten ligger på utvecklingen i Helsingborg och byarna kring staden.

Medlemskap i Helsingborgs Skolmuseiförening
Alla intresserade är välkomna som medlemmar i Skolmuseiföreningen. Årsavgift är 50 kr och medlemskap kan lösas på Skolmuseet eller genom insättning på bankgiro 677 – 4913 eller swisha 123 314 56 20

Helsingborgs Skolmuseiförenings styrelse:

Ledamöter:

Rolf K Nilsson, Ordförande
Lennart Sjöborg
Ann-Margreth Sjögren
Ulla Berg
Håkan Lilliefeldt
Jan Wadstein
Tor Holmström
Björn Engdahl
Bengt Klevtorp

Suppleanter:

Inger Malmberg
Rolf Sjölander

Övrigt

Ytterligare upplysningar om verksamheten kan erhållas på Skolmuseet tel: 042-144704
eller via E-mail: info@skolmuseum.se

Hjälp oss att identifiera gamla skol- och klasskort!