Samlingar

Skolmuseets samlingar ska inbjuda till en tillbakablick på skolåren, ge en möjlighet till studier och väcka intresse för kunskap. Nostalgi ska blandas med nyfikenhet på att få veta mer. Förhoppningen är att ge både de mycket unga, dagens skolbarn, dess föräldrar och mor-farföräldrar en stimulerande stund.

Samlingarna består av böcker, planscher, skol- och klasskort samt föremål av olika ålder, hopsamlade från folkskolor i kommunen eller skänkta av enskilda personer.Foto: Bo Persson

Samlingarna är en unik kulturskatt. Den består av ca 3.000 fotografier, 2.500 skolplanscher, mer än 12.000 böcker samt nära 3.500 olika föremål, allt från stereoskop till nutida datamaskiner.

Skolmuseet är nu indelat i tre salar. Alla med olika belysning av skola från förr.

SAL 1: Här kan besökaren känna historiens vingslag genom att provsitta en skolbänk
från förr och titta upp mot skoläraren i sin kateder.
Konsten att skriva finns beskriven och en sandbänk finns på plats där man kan
träna sin välskrivning. De första läseböckerna presenteras och matematikundervisningens
utveckling från abakus via räknestavar till dagens miniräknare finns i denna sal.
Skolämnena hemkunskap, slöjd och gymnastik har här fått egna montrar.

SAL 2: Här ges möjlighet att på egen hand botanisera i vårt stora bibliotek. Gamla skolböcker,
trängs med helsingborgiana och referenslitteratur. En stor samling artiklar och bilder från
Helsingborgs olika stadsdelar samt skolfoton från olika tidsepoker och skolor står till
besökarens förfogande.
I den här salen finns även en fin samling fåglar, spännande skolplanscher och fördjupning
i ämnena musik och teckning.

SAL 3: Vid skolorna fanns förr både skolläkare och skoltandvård. En tandläkarstol från Gustav
Adolfs skolan finns på plats och mycket annat som speglar dessa verksamheter.

bilder för broschyr 007